Ingrid Hanken
2017-

Fra januar 2017 har Ingrid Hanken vært dirigent og musikalsk ansvarlig for Lerkene.

Ingrid er utdannet fra Norges Musikkhøgskole og St. Olaf College i USA og har bred erfaring i arbeid med stemmer både på amatørnivå og profesjonelt. Ingrid er særlig opptatt av tekstformidling og evnen til å uttrykke seg personlig og ekte på scenen. Ingrid arbeidet i en årrekke som sangpedagog blant annet på Bårdar Akademiet, og var med å starte den internasjonalt anerkjente vokalsekstetten Nordic Voices hvor hun fremdeles synger. Ingrid har også sunget i Oslo Bachensemble i 7 år og i Det norske solistkor i 10 år.

I tillegg til å være dirigent for Lerkene, dirigerer hun også Oslo Voices og holder en rekke kurs for amatører, studenter og profesjonelle innen ensemble, samt for sangere og dirigenter.